15

Gayrimenkul Hukuku Davaları

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar, Hata, Hile, Muvazaa ve benzeri sebeplerle tapu iptali davaları, Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlar için tapu tescil davaları, Satış vaadi sözleşmesine aykırı veya ayıplı teslim kaynaklı davalar, Eşya hukuku alanına giren diğer gayrimenkul hukuku davaları.

Devam Et

İdare Hukuku Davaları

Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı, idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, İdari başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemeleri nezdinde iptal ve tam yargı davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibi...

Devam Et
6
16

Sigorta Hukuku Davaları

Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki her türlü uyuşmazlığın çözümü konusunda hukuki hizmeti vermektedir. Müvekkillerimizin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri verilmektedir. Konusunda uzman ve başarılı kadro tarafından Sigorta Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şu şekildedir:

Devam Et

Tüketici Hukuku Davaları

Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar, Ayıplı Mallardan doğan davalar, Ayıplı hizmetlerden doğan davalar, Devre tatillerden doğan davalar, Garantili mallardan doğan davalar, Haksız şartlardan doğan davalar , Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar, Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar, Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar, Paket turlardan doğan davalar...

Devam Et
1
konya tanima tenfiz davası

Tanıma-Tenfiz Davaları

Boşanma Tanıma Tenfiz : Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, boşanmaya ilişkin davayı ister yurtdışında, ister Türkiye’de açabilirler. Boşanma davası Yabancı Mahkemede açıldığı takdirde, taraflardan her ikisi de Türk Vatandaşı ise, davada Türk Hukuk kuralları uygulanacaktır. Taraflardan birisi Türk, diğeri yabancı ülke vatandaşı ise Mahkeme kendi hukuk kurallarını uygulayacaktır. Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının, Türkiye’de hükmü yoktur.

Devam Et
1 2