Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Av. Halis Büyükçiçek

Özgeçmiş

     Konya'da avukatlık ve hukuki danışmanlık veren bürosu, 2002 yılında Av. Halis BÜYÜKÇİÇEK tarafından kurulmuştur.

Av. Halis BÜYÜKÇİÇEK, 1977 yılı Cihanbeyli/Karabağı doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1999 yılında mezun olmuştur.

     1 Ocak 2003 yılından beri Konya Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır. Konya Barosu Disiplin Kurulu Üyeliği ve Hepbirr Grubunun başkanlığını yürütmektedir. Yoğunluk olarak Konya ilinde faaliyet göstermektedir.

Çalışma Alanlarımız

Aile Hukuku

Anlaşmalı Boşanma, Davası Çekişmeli, Boşanma Davası, Nafaka Davaları, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları, Velayet Davaları, Babalık ve Soybağının Reddi Davaları, Tanıma ve Tenfiz Davaları, Vesayet Davaları, Evlat Edinme Davaları, Evlenmeye İzin Verilmesi İstemli Davalar...

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar, Hata, Hile, Muvazaa ve benzeri sebeplerle tapu iptali davaları, Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlar için tapu tescil davaları, Satış vaadi sözleşmesine aykırı veya ayıplı teslim kaynaklı davalar, Eşya hukuku alanına giren diğer gayrimenkul hukuku davaları.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile özellikle, Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmet verilmektedir. 

İdare Hukuku

Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı, idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, İdari başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemeleri nezdinde iptal ve tam yargı davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibi...

İş Hukuku

İş Hukuku’nun her alanında stratejik ve sözleşmesel hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi, İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili, İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri, iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili, İşverenlerin ve işçilerin Türk Hukuku’nda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması....

Sigorta Hukuku

Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki her türlü uyuşmazlığın çözümü konusunda hukuki hizmeti vermektedir. Müvekkillerimizin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri verilmektedir. Konusunda uzman ve başarılı kadro tarafından Sigorta Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şu şekildedir:

Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık olarak bilinir. Kişi ve kuruluşların ekonomik alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamı aslında hukuk sahasında da ticari faaliyetler olarak değerlendirilir. Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkiler, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi,

Ticaret Hukuku

Hukuk Büromuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü şirket faaliyet ve işlemleri ile ticaret hukukuna ilişkin konularda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Deneyimli ekibimiz, zorunlu şirket formalitelerinin tamamlanması amacıyla, sermaye artırım ve azaltımları, müdür atanması ve temsil yetkilerinin belirlenmesi, iç yönerge çıkartılması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, adres ve unvan değişiklikleri 

Tanıma Tenfiz Davaları

Boşanma Tanıma Tenfiz : Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, boşanmaya ilişkin davayı ister yurtdışında, ister Türkiye’de açabilirler. Boşanma davası Yabancı Mahkemede açıldığı takdirde, taraflardan her ikisi de Türk Vatandaşı ise, davada Türk Hukuk kuralları uygulanacaktır. Taraflardan birisi Türk, diğeri yabancı ülke vatandaşı ise Mahkeme kendi hukuk kurallarını uygulayacaktır. Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının, Türkiye’de hükmü yoktur.

Tüketici Hukuku

Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar, Ayıplı Mallardan doğan davalar, Ayıplı hizmetlerden doğan davalar, Devre tatillerden doğan davalar, Garantili mallardan doğan davalar, Haksız şartlardan doğan davalar , Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar, Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar, Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar, Paket turlardan doğan davalar...

Trafik ve İş Kazaları Davaları

Trafik ve İş kazalarından doğan davalar

 

 

konya hukuk bürosu avukat